Mana yang lebih mengundang kesedihan antara…

  1. Ditandunya Cristiano Ronaldo keluar lapangan saat Portugal melakoni partai paling penting dalam sejarah. Atau
  2. Ditinggalkannya Rose DeWitt Bukater oleh Jack Dawson yang membeku di lautan penuh es.

Bagi anak bola, pilihan pertama nampaknya menjadi jawaban. Apalagi ketika momen tersebut diiringi lagu melintir dari Titanic.