Hari Pertama: Berbondong-bondong
Pertengahan: Hanya segelintir
Menjelang Akhir: Masjid pindah ke pusat perbelanjaan

Setiap Bulan Puasa